10 de febr. 2016

QUARESMA 2016

Quaresma 2016

Jubileu de la Misericòrdia
El cor es símbol d'aquest Amor Misericordiós del Pare