28 de juny 2015

HORARIS JULIOL- AGOST

DEL 5 JULIOL AL 30 AGOST

DISSABTES 
19,30 h. castellano

DIUMENGES
10 h. català (internacional)
11,30 h. castellano
19,30 h. català
20,30 h. castellano

DIES FEINERS (excepte dilluns)
19,30 h. català