28 de maig 2014

HORARIS JUNY I SETEMBRE

MES JUNY i SETEMBRE

DISSABTES 19,30 h. castellano
DIUMENGES 11,30 h. castellano     19,30 h.català