22 d’abr. 2014

BONA PASQUA 2014

CRIST HA RESUSCITAT AL·LELEUIA


 

Al·leluia

La paraula al·leluia (de l'hebreu הַלְּלוּיָה, hallelu yah, lloeu Déu) és una de les paraules més antigues de la fe monoteista i es utilitzada en la tradició judeocristiana en demostració de goig o per a donar gràcies a Déu per alguna cosa. La seva traducció literal és Lloeu el senyor, [tots]! Per a la majoria dels cristians, esta és la paraula més alegre per a lloar el Senyor.
Cantar Al·leluia és celebrar la resurrecció de Crist i lloar Déu. Dins dels textos bíblics, els Salms són fonamentalment una alabança, per la qual cosa molts comencen amb aquesta paraula (106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150) o acaben així (105, 115, 116, 117).