12 d’oct. 2013

HORARIS OCTUBRE-MAIG

Dissabte 19 h. català
Diumenge 11,30 h. castellano
                  19,30 h. català
Feiners: divendres 19,30 h. català
Despatx parroquial: dimarts 18 a 19 h.