14 de març 2012

Introducció a la carta de Pau a Tessalonica

Recordeu aquest diumenge 18 de març després de la missa de 19,30h.
Pau i la comunitat de Tessalònica

Segons el relat del llibre dels Fets dels Apòstols (Ac 17,1-10), Pau va arribar a Tessalònica després dels incidents de Filips, acompanyat de Siles i Timoteu. Va començar predicant a la sinagoga, tal com acostumava a fer, però després va continuar a casa de Jàson. La seva estada a la ciutat es devia prolongar un cert temps, si tenim en compte que va alternar la predicació de l'evangeli amb un treball manual. De tota manera, no devia deixar-hi una comunitat molt consolidada, ja que hagué de fugir precipitadament a causa d'un avalot provocat per alguns jueus.

Poc temps més tard, la comunitat va sofrir una persecució de part dels mateixos conciutadans. Preocupat per la sort d'aquells cristians novells, Pau els envià, des d'Atenes, el seu col·laborador Timoteu (1Te 3,2). Quan Timoteu va tornar, amb bones notícies i, segurament, amb algunes qüestions que els tessalonicencs li havien plantejat sobre els difunts i la vinguda del Senyor, Pau, que era a Corint, els va escriure aquesta carta (3,6), al començament de l'any 51.

La primera carta als Tessalonicencs, de totes les que ens han arribat, és la primera que va escriure Pau, i és, ben segur, l'escrit més antic del Nou Testament. És una carta d'encoratjament, en la qual traspuen els sentiments que vinculen l'apòstol a una comunitat que ell havia començat a edificar (2,20).  L'experiència que Pau ha viscut amb els tessalonicencs, tant durant el temps que va passar entre ells com posteriorment a través de les informacions que li han anat arribant, el porta a destacar l'origen, la raó de ser i la glòria del seu ministeri apostòlic.

11 de març 2012

Comentari a la 1a Tessalonicencs

Diumenge 18 de març després de la missa de les 19,30 h.
Comentari a la lectura de la primera carta als cristians de Tessalonica.
Situació i significat de la carta i sobretot dubtes i comenaris que cadascú podem fer del que la lectura del text ens ha aportat.