27 de febr. 2012

AGAFA I LLEGEIX

Primera carta als cristians de tessalònica
Us proposem la lectura d'un dels llibres del Nou Testament, concretament una de les cartes de Pau, la que va escriure als cristians de la ciutat de Tessalònica (grècia) i que és el primer escrit de tot el Nou Testament.
  • A l'església la trobareu en català o bé en castellà. Si algú la vol en algun altre idioma no hi ha cap problema ho demaneu i ho cercarem. També la trobareu en qualsevol Biblia o Nou Testament, el text que distribuïm és de la BCI, biblia catalana interconfessional.
  • La podeu trobar també a internet clicant: http://www.abcat.org/bci/ i on hi possa passatge posar 1 Te1,1-5,28.
  • L'esquema del text és el següent:
Contingut de la carta

L'activitat missionera de Pau (2,1-12)
Elogi de la fe dels tessalonicencs (2,13-16)
Desig de Pau de tornar a Tessalònica (2,17-3,13)

Viure santament (4,1-12)                                     
Els difunts i la vinguda del Senyor (4,13-5,11)
Una vida tal com Déu vol (5,12-22)