15 de febr. 2012

SI El GRA DE BLAT....

"Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda ell tot sol, però si mor dóna molt de fruit" Jn 12, 24

Aquesta imatge-paràbola de Jesús ens recorda el gra de blat que dóna fruit. Les espigues són el bon fruit d'allò que s'ha sembrat. Jesús amb aquesta imatge agricola dels camps que veu al seu voltant ens parla del fruit que tots podem donar. El gra sembrat a la terra, quan es dóna als altres, dóna fruit que és una bona espiga atapeïda de més grans de blat. Així mateix d'aquesta espiga i d'aquest grans de blat en fem el pa. Jesús mateix és presenta com el pa que dóna la vida i ens alimenta. Es l'Eucaristia on Jesús s'ens dóna com aliment: això és el meu cos ofert per vosaltres.
Amb els infants de la catequesi enguany hem sembrat grans de blat i han sorgit espigues amb el nom de cada nen/a que vé a la catequesi i el tenim a l'església. Aquest capm sembrat i espigat ens recorda aquest fruits que són els nens/es i pares que venen a la parròquia per la catequesi. Tots junts ens reunim en l'Eucaristia on Jesús Pa de vida ens alimenta i ens ajuda a viure com a crisians.

Aquesta imatge ens ajudarà també en la quaresma d'enguany, on en un dels diumenges llegim aquest text de l'evangeli del gra de blat.

Recordeu: dimecres 22 febrer
comença la quaresma,
és dimecres de Cendra,
missa a les 19,30 h.