25 de gen. 2012

TROBAR-SE EN LA FE: Jesús de Natzaret

Jésus : del Jesús històric al Crist de la fe

Qui diu la gent que  sóc jo?...I vosaltres qui dieu que sóc? … Tu ets el Messies. Mc 8, 27-30
Com podem aproximar-nos a Jesús de Natzaret i confessar-lo com a Senyor. Els primers cristians s’identificaven amb el símbol d’un peix. Aquesta paraula en grec forma un acràstic amb la confessió de fe en Jesucrist. IKHTYS Iesus(Jesús), Khristos (Crist), Theou (Déu), hYos (Fill), Soter (i Salvador) .

JESUCRIST el seu nom ja és una confssió de fe “Déu ha constituït Senyor i Messies aquest Jesús” Fets 2, 36.

Els seus seguidors per això en anomenem Cristians, seguidors de Crist  “Fou a Antioquia on per primera vegda els deixebles van rebre el nom de cristians”. Fets 11,26
Ens fixarem primer en les dades que ens ajuden a coneixer el Jesús historic per arribar al Crist de la fe que confessem.

·         Fonts d’accès  a Jesús
Evangelis i Nou testament
Evangelis apòcrifs
Extracristianes
                Escriptors romans: Tàcit,  Seutoni i Plini el jove.
                Escrits jueus: Flavi josep i Talmud
Manuscrits de Qumram i codex de Nag Hammadi

·         Dades bàsiques  dels evangelis sobre la historia de Jesús de Natzaret

 1. Jueu Natzarè
 2. Batejat per Joan
 3. Predica el Regne de Déu
 4. Deixebles i els dotze
 5. Activitat guaridora
 6. Déu – Abbà (pare)
 7. Critica del Temple
 8. Sopar de comiat
 9. Crucificat (rei dels jueus)
 10. Testimoniat com a viu
 11. Seguit pels seus

·         De la història de Jesús al Crist de la fe
Les afirmacions del Nou Testament sobre Jesús
Resurrecció fet central : Els deixebles comencen a confessar Jesús com el Senyor que Déu ha ressuscitat.

·         Titols i noms:

 1. Jesús
 2. Messies
 3. Fill de l’home
 4. Senyor
 5. Paraula encarnada
6.       Fill de Déu
      
·         Concilis ecumènics : durant el primer mileni es formula la fe en Jesucrist a traves de diversos concilis que van definint la divinitat i humanitat de Jesús.

Nicea (325) Jesús és el Fill de Déu. Engendrat no pas creat. De la mateixa naturalesa que el Pare

Efes (431)  El verb s’ha fet home. Una sola persona amb dues naturaleses: humana i divina. Maria és Mare de Déu (Theotokos)

Calcedònia (451) Jesucrist veritable Déu i veritable home. Un sol Crist, en dues naturaleses sense divisió ni separació.
Bibliografia:
J.A Pagola, Jesús, aproximació histórica. Ed Claret
B. Sesboüe, Creer, Ed. San Pablo
Youcat, Ed Claret.