30 de juny 2014

HORARIS JULIOL I AGOST

DEL 6 JULIOL AL 31 AGOST

DISSABTES
19,30 h. castellano

DIUMENGES
10 h. català (internacional)
11,30 h. castellano
19,30 h. català
20,30 h. castellano

DIES FEINERS (excepte dilluns)
19,30 h. català